• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Uvjeti kupnje

Ovim uvjetima kupnje utvrđuju se postupak naručivanja, plaćanja, dostave i reklamacije proizvoda ponuđenih u internet trgovini TDA BROD d.o.o. za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge sa sjedištem u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1, OIB: 38415222092 (u daljnjem tekstu: TDA BROD d.o.o.).

U navedenoj internet trgovini, TDA BROD d.o.o. iz Slavonskog Broda nalazi se u ulozi Prodavatelja, a Kupac je svaki posjetitelj koji putem WebShop-a ili na neki drugi način naruči jedan ili više proizvoda od Prodavatelja.

Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili naručivanja proizvoda snosi Kupac.

Uz proizvode koji se nalaze u internet katalogu nastojimo dati što precizniji opis i sliku proizvoda, no unatoč tome, ne preuzimamo odgovornost za potpunu točnost navedenih podataka. U slučaju nezadovoljstva kupljenim proizvodom svaki kupac ima (bez navođenja posebnog razloga) pravo na reklamaciju i povrat sredstava sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača.

Cijene

Sve cijene na stranicama WebShop-a izražene su u HRK i sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a.

TDA BROD d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena pojedinih proizvoda, a istom će se pristupiti isključivo u slučaju značajnije promjene cijene od strane dobavljača.

Cijene iskazane na ponudama koje se dostavljaju kupcima (na temelju njihovih narudžbi), ne mogu se mijenjati u roku važenja ponude i obvezujuće su za TDA BROD d.o.o. kao Prodavatelja.

Naručivanje

Svi proizvodi ponuđeni u našoj web trgovini mogu se naručiti putem javno dostupnog WebShop-a, putem telefona ili putem e-maila: knjizara@tda.hr

Narudžbe se obrađuju radnim danom pon-pet 08:00-16:00 sati.

Nakon svake zaprimljene narudžbe (bilo putem elektronskog obrasca WebShop-a, ili na neki drugi način), Kupcu će biti dostavljena ponuda s iskazanim rokom važenja, rokom i načinom isporuke, te uputom za plaćanje.

Za narudžbe plaćene kreditnim karticama putem sustava WebShop-a, kupcu se neće dostavljati zasebna ponuda, već se nakon izvršenog plaćanja pristupa postupku isporuke kupljene robe (osim u slučaju nemogućnosti isporuke ili promijene cijene, o čemu će kupac biti obaviješten).

Plaćanje

Kupcima se nude različiti modeli plaćanja:

 • Općom uplatnicom/nalogom (uplatom na šalteru banke, pošte, FINA-e ili internetskim bankarstvom)
 • Plaćanjem na prodajnom mjestu gotovinom i svim vrstama kreditnih i debitnih kartica
 • Plaćanjem pouzećem na adresi kupca

Plaćanje općom uplatnicom ili virmanom:

Nakon zaprimanja Vaše narudžbe, na Vaš e-mail dostaviti ćemo Vam neobvezujuću ponudu. Uplatu po ponudi možete izvršiti osobnim internet bankarstvom ili u bilo kojoj poslovnici banke, Fine, pošte…

Nakon što uplata bude evidentirana na našem računu, kupljene proizvode isporučujemo na adresu dostave naznačenu na ponudi po kojoj je izvršena uplata.

Dostava

Nakon što uplata po ponudi / predračunu (ili uplata kreditnom karticom) bude evidentirana na našem transakcijskom računu, kupljena roba priprema se za isporuku.

TDA BROD d.o.o. obvezuje se u roku koji je naznačen na ponudi po kojoj ste izvršili plaćanje, isporučiti na dostavu sve naručene i plaćene proizvode. Proizvodi koji su dostupni na vlastitim zalihama u web shop-u imaju oznaku ”Raspoloživo” dok proizvodi koji su dostupni na skladištima poslovnih partnera i generalnih uvoznika imaju oznaku ”Dobavljivo” i raspoloživi su temeljem narudžbe. Ukoliko TDA BROD d.o.o. iz nekog razloga nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode, pravovremeno će kontaktirati Kupca i ovisno o njegovoj želji dogovoriti produženi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe.

Od situacije nemogućnosti isporuke nekog od naručenih i plaćenih proizvoda, Kupac je u potpunosti zaštićen budući da se ponuda koja se dostavlja Kupcu i po kojoj se vrši plaćanje izrađuje nakon provjere raspoloživosti proizvoda, koji se potom rezervira na skladištu Prodavatelja. U slučaju da zbog nepredviđenih razloga (više sile ili slično) Prodavatelj ne bude u mogućnosti isporučiti plaćene proizvode, TDA BROD d.o.o. se obvezuje Kupcu izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku 2 radna dana.

Troškovi dostave kupljenih proizvoda na željenu adresu ovise o transportnoj težini proizvoda i uvijek su jasno iskazani u sklopu vaše košarice odnosno na ponudi za uplatu. U slučaju glomaznosti i vanstandardnih dimenzija pošiljke, zadržavamo pravo povećanja cijena transporta sukladno cjeniku prijevoznika. U slučaju navedenog uvećanja cijene dostave, ukupni trošak dostave na adresu kupca biti će uvijek jasno iskazan na ponudi koju ćemo Vam dostaviti temeljem vašeg upita.

Ukoliko prilikom kupovine, kao način preuzimanja kupljene robe, kupac odabere osobno preuzimanje robe na adresi prodavatelja, troškovi dostave se ne naplaćuju.

Dostava proizvoda obavlja se dostavnim vozilima TDA BROD d.o.o. ili putem logističkih tvrtki LAGERMAX AED d.o.o., GLS d.o.o. ili drugih ugovornih partnera.

Dostava na adresu kupca izvršava se u roku koji je naznačen na ponudi po kojoj je izvršeno plaćanje.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt (odnosno, u slučaju uskih prolaza, šumskih i poljskih puteva i sl., dostava se vrši do najdalje točke do koje je moguće doći dostavnim vozilom). Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već samo do ulaza u zgradu.

Dostava se obavlja isključivo na području Republike Hrvatske.

Preuzimanje proizvoda od dostavljača

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je izvršio isporuku te tražiti sastavljanje zapisnika o nastaloj šteti, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnom, naknadne se reklamacije neće moći uvažiti.

Pravo na povrat i reklamacije

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Zakon), potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda kupljenih na daljinu, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, treba obavijestiti TDA BROD d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom na adresu TDA BROD d.o.o., dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod ili elektroničkom poštom na knjizara@tda.hr a može se koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Odgovor ćete dobiti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada TDA BROD d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca TDA BROD d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu sjedišta tvrtke.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu TDA BROD d.o.o., dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je TDA BROD d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam Sukladno članku 72, Zakona). U slučaju nejasnoća, molimo da prije raskida Ugovora nazovete na broj telefona 035 218 763 ili se javite na knjizara@tda.hr kako bi vam bio objašnjen postupak vraćanja robe.

U skladu sa Zakonom potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora (sukladno članku 79. Zakona), ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke

TDA BROD d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim prodajnim mjestima sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Izvansudsko rješavanje sporova

TDA BROD d.o.o. će kao trgovac sve eventualne sporove s potrošačima nastojati riješiti dogovorno na obostrano zadovoljstvo i vodeći brigu o zadovoljstvu potrošača.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

ONLINE platforma za rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem web stranice http://ec.europa.eu/ .

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

TDA BROD d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne podatke o kupcima/korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici TDA BROD d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i osobnih podataka.

TDA Brod d.o.o.
Košarica
U košarici nemate proizvoda!
Nastavi kupovati
0
Click outside to hide the compare bar
Usporedi
Lista želja 0
Pogledaj listu Nastavi kupovati
1€ = 7.53450 kn